içinde

Yağma.

Hayvanlar aleminde avcı hayvanlar, av hayvanları ve başkalarının avladığı hayvanlardan beslenen hayvanlar mevcut. Kendine has av sanatları var hayvanların. Kimisi grup, kimisi bireysel, kimisi hızlı vs. Hayvancağız yorulmuş ter dökmüş emek sarf etmiş karnını ve yavrularını doyurmak için. Bir de avını korumak zorunda yağmacılardan.

Hangisi daha zor geliyordur onun için merak içerisindeyim. İnsanlar aleminde de durum farksız sayılır. Rüşvet hırsızlık gasp dolandırıcılık almış başını gitmiş. Gücü yeten gücü yetene olmuş. Doğru dürüst çalışıp kazandığı para ile bir araba alacak olan komşumu dolandırmışlar geçenlerde mesela. Adam nereden biriktirsin bir daha o parayı.

Neyse bu devletler içinde böyle. Sömürgeci işgalci yağmacı devletler var. Doların dünya piyasasına çıkarılmasından evvel pound var. O dönemler İngiliz devletinin borusu ötüyor. İngiliz milletler topluluğunu kuruyor. Önceki devletimizin bölünmesine parçalamasına ve tarihe karışmasında büyük rol üstleniyor. Önümüze kendi milletini değil sömürgeden getirdiği insanları sürüyor.

Biz ne yaptık tarih boyunca savaşçı olmadık mı? İngiltere ne yaptı avla beraber avcıyıda parçaladı. Hayvanlar alemindeki sırtlan gibi görevini layıkı ile yerine getirdi. Sırtlanlığı tüm dünyaya virüs gibi bulaştırdı. Sahi sırtlanlar ile İngiltere’nin ortak yanı neydi??

Yazar Yılmaz Çelik

Bir cevap yazın

Uyandır Beni Bu Rüyadan!

Öylesine Bir Akşam