içinde

Psikiatride EMDR Mucizesi

Türkçe karşılığı Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma-Yeniden İşleme demek olan bu terapi yöntemi ile olumsuz anılar ve travmatik anılar gibi zihnimizin korku kaygı merkezinde canlı olan anılar işlenir.
Başka bir deyişle Emdr; işlenmeden yani bize her zaman kötü hissettiren duygu, his ve bedensel duyumları (ağrı, uyuşma, yanma, titreme, çarpıntı, terleme, karın ağrısı, bulantı, kusma, kasılma, vücut kontrolü yitirme vs..) olan bilgi ağı kirliliğinin duyarsızlaştırılması, işlenmesidir.

Bu anılar ya çok kötü anlar; deprem, trafik kazası, terör, savaş, taciz, tecavüz, panik atak, fobiler (asansör, uçak, yükseklik, hayvan, kan vs..) ya da temel inançlarımızın olumsuz hislerle (değersizim, sevilmiyorum, çaresizim, başarısızım, yetersizim, güvende değilim, kontrol bende değil vs..) sarsıldığı anılardır. Bu anıların geçmiş yükü ise bugün ve yarın yaşayacağımız benzer hatırlatıcı olaylarla tetiklenerek sürekli yeni olumsuz anılar oluşturur.

Emdr için psikoterapinin bir parçası ya da psikoterapi sırasında kullanılan bir teknik diyebiliriz. Çift yönlü uyaran tekniği ile beynin nöron(beyin hücresi) ağının hareketlendiği ve tekrar kurulan nöronal ağ ile bilgi akışı sağlanması böylece bilginin yani anının yeniden işlendiği ve artık puzzle’ın tüm parçaları doğru yerleştirilip vedalaşılan bir anı haline getirildiğini düşünün. İşte ışık hızıyla iyileşmenin gücü beynimizdeki o anı ağının yeniden formatlanmasından ibarettir.

Emdr ilk başta terapistin parmaklarını sağdan sola ve soldan sağa hareket ettirirken bu sırada danışan gözleriyle bu hareketleri belli sayıda takip etmesi ve o sırada hedef anıya odaklanması ile başlamıştı. Daha sonra bu hareketin dokunsal olarak danışanın dizine dokunarak ya da kulaklıkla belli bir senkronda bir sağ bir sol kulağına ses vererek ya da titreşimle yine ritmik olarak sağ ve sol eline uyaran verilerek de yapılmaya başlanmış. Amaç beynin her iki küresi ve belli merkezler arasında bağlantı kurdurmaktır. Bu merkezlerin hareketlenmesini sağlayarak belirlenen anıdan yola çıkıp serbest çağrışım ne ise (o anıya ait ayrıntılar, hislerin sebepleri olan başka anılar, daha önce yaşadıklarına bağlı atıflar ya da alakasız görünen başka görsel, işitsel, bedensel duyumlar vs..) bunun değerlendirilmesi şeklinde olur.

EMDR Terapisi ile yani çift yönlü uyaran verilerek odaklanan olumsuz anı ağının ilk, en kötü ve en son yaşanılan olumsuz anılardan yola çıkılarak serbest çağrışıma maruz bırakılıp işlenmemiş, şoklanmış, parçalı bilginin yeniden işlenerek kaygı düzeyini düşürüp, tetikleyicilerle baş edilebilir hale gelmesi sağlanır.

Emdr ile çalışılacak konular çocukluk çağı travmaları, panik atak, cinsel işlev bozuklukları (vajinismus, sertleşme problemi, erken boşalma, cinsel isteksizlik), depresyon, uzamış yas, sosyal fobi, evham kuruntu hastalığı, sınav performans kaygısı, yeme(anorexia nevroza, bulumia nevroza) bozuklukları, takıntı hastalığı, migren, böcek, yılan, kan, asansör, yükseklik fobisi ve diğer fobiler, madde ve alkol bağımlılığı, internet bağımlılığı, trafik kazası, deprem,diğer doğal afetler terör ve savaş mağduru, cinsel taciz, tecavüz mağduru, konversiyon bozukluğu, kişilik bozuklukları vs..

Hayatımızdaki her engelin temelinde olumsuz temel inançların (değersizlik, yetersizlik, güvenmeme, çaresizlik, başarısızlık vs..) olduğunu ve bunların kaderimiz haline getirildiğini düşünürsek EMDR ile farkındalığımızın arttığı bir dünya, vedalaştığımız, duyarsızlaşan olumsuz anılar terapinin yüz güldürücü yanıdır.

Emdr ile bu olumsuz anılar duyarsızlaşırken yerine olumlu düşüncelerle bugün ve yarın için yük olmaktan çıkıp yaşandı, geçti ve artık beni olumsuz etkileyemez hissi oluşur.

Yazar Zengibar ÖZARSLAN

Psikiatri Uzmanı - İstanbul

Bir yanıt yazın

airport

Bir Havaalanı Klasiği: Kim Bu İnsanlar?

mantarsote

Akşama Mantar Sote mi Yapsak?