içinde

Ortopedistlerin En Sık Rastladıkları Kırık Vakaları

1. El Bilek Çevresi Kırıkları:kirik

Ortopedi ve travmatoloji alanında kırıkları çocukluk çağı, erişkinler ve ileri yaşlı olarak ayıracak olursak her yaş grubunda da ortalama olarak en sık gördüğümüz kırıklar radius alt uç kırığı diye adlandırdığımız el bilek çevresi kırıklarıdır.

Çocukluk çağında daha çok oyun esnasında bu travmalar olurken, ileri yaşlarda el bilek üstüne düşeye bağlı olarak görülmektedir.

El bilek kırıklarında tedavimiz ilk planda anestezi altında veya uygun bir ağrı kesici yaparak hastaya acil servis veya ameliyathane şartlarında kırık redüksiyonu ve alçı ile tespittir.

Özellikle çocukluk çağı kırıklarının çoğu bu şekilde tedavi olur iken ileri yaş veya el bilek eklemini ilgilendiren çok parçalı kırıklarda cerrahi tedaviler gerekebilmektedir.

2. Ön kol Kırıklarıkiriklar

Çocukluk çağının diğer yaygın kırığı ön kol kırıklarıdır ve yine daha çok oyun esnasında önkol üstüne düşme sonrasında gelişir ve yine çoğu zaman kırığın redüksiyonu ve alçı-atel ile tespiti ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

3. Köprücük Kemik Kırıkları:kiriklar

Yenidoğanlarda zor doğum, iri bebek gibi nedenlere bağlı olarak ve diğer yaş gruplarında ise omuz üstüne düşmelere bağlı olarak klavikula (köprücük kemiği) kırığı sık görülmekte ve çoğu zaman kol-gövde bandajı dediğimiz yöntem ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

4. Dirsek Kırıkları:kiriklar

Çocukluk çağında diğer sık gördüğümüz kırıklar açık el veya dirsek üstüne düşme sonrası görülen dirsek çevresi kırıklarıdır ki bu kırıkların birçoğu ameliyathane şartlarında ve cerrahi müdahale ile düzeltilmekte fakat eklem bölgesi ve özellikle de büyüme plağı dediğimiz kıkırdak hasarı gelişmiş ise zamanla sekel kalabilmektedir.

5. Ayak ve Ayak Bileği Kırıkları:kiriklar

Çocukluk çağında alt ekstremite özellikle ayak – ayak bileği kırıkları da diğer sık gördüğümüz kırıklar olup ilk planda kırığın yerine oturtulup alçı ile tespiti şeklinde tedavi planlansa da bazı parçalı ve ayrılmış kırıklar için cerrahi planlanmaktadır.

Erişkin çağlarda el bilek kırıkları sonrasında ayak bileği çevresi kırıkları sık görülmektedir ve genelde ayak bileği burkulmaları, kayma düşme gibi sebeplar sonrasında gelişmektedir.

Ayak bileği bölgesi kırırıkları eğer minimal ayrılmış ve eklem yüzeyi ayrılmamış ise alçı-atel ile tespit tedavi edilir iken birçok eklemi ilgilendirien parçalı kırıklar cerrahi tedavi gerektirmektedir.

6. Diz Çevresi Kırıkları:kiriklar

Erişkin çağda sık görülen diğer bir kırık türü de diz çevresi kırıklarıdır ve genelde cerrahi tedavi yapılmaktadır. Erişkin çağda kalça bölgesi kırıkları genelde yüksek enerjili dediğimiz trafik kazaları gibi kazaları sornrasında olmakta ve cerrahi tedavi gerektirmektedir.

7. Kalça Bölgesi Kırıkları:kiriklar

İleri yaşlarda ise en sık gördüğümüz kırıklardan biri kalça bölgesi kırıklarıdır. Genelde bayanlarda olmakla birlikte erkeklerde de görülmektedir ve daha çok osteoporoza bağlı olarak gelişmektedir.

Bu tür kırıkların hemen hepsinde riskli de olsa cerrahi tedavi yapılmaktadır.

8. Omurga Bölgesi Kırıkları:kiriklar

Yaşlılarda diğer sık görülen kırık türü yine osteoporoza bağlı olarak gelişen omurga çökme kırıklarıdır ve bu kırıklarda kırığın türüne göre korse gibi tespitler ile tedavi edilebilirken bazen de cerrahi tedavi yapılmaktadır.

9. İleri Yaşa Bağlı Kırıklar:

kiriklar

İleri yaş hastalarda görülen ve çoğu zaman hayati risklere sebep olabilen kırıkların sebebi olarak kemik erimesi (osteoporoz) en sık sebeptir ve menopoz sonrası bayanlarda veya 65 yaş üstü erkeklerde belli aralıklar ile kemik ölçümü yapılmalıdır.

Yazar Mustafa Kemal AKÇA

Dr, Ortopedi Uzmanı - Balıkesir

Bir yanıt yazın

ise-yaramaz-dediginiz-bozuk-paralari-degerlendirmenin-10-akillica-yolu

Para Verirken Elimizin Titrediği Durumlar

sinema-kapak

2017’nin En Çok Beklenen Filmleri