Siz ve Biz BLOG Kullanıcı Şartları Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Siz ve Biz BLOG ile Siz ve Biz BLOG’a ait https://sizvebiz.blog’u (Bundan sonra kısaca “sizvebiz.blog” olarak anılacaktır)  ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. sizvebiz.blog, kullanıcılarına blog tadında, farkındalık yaratabilecekleri, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir özgün ve sosyal içerik platformudur.

Kullanıcı, sizvebiz.blog’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

1. Kullanıcı, sizvebiz.blog’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Siz ve Biz BLOG tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır

2. Kullanıcı’nın sizvebiz.blog’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer kullanıcıları takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer kullanıcılarla mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “+İçerik Ekle” bağlantısına tıklamak suretiyle; yazar adı, yazar e-posta adresi, yazı başlığı, içerik alanı, sosyal ağ linkleri ve kısaca tanıtım cümleleri talep edip giriş yaparak sizvebiz.blog’a içerik eklemesi gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere yorum yapmak hizmetlerinden yararlanılabilir.

3. Kullanıcı hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz. Yayın ilkelerine aykırı içerikler yayımlanmaz.

4. Kullanıcı, blog hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

5. Kullanıcı, içerik ekleme panelinde olan kısıma sosyal medya hesaplarının linklerini ekleyebilir, zorunluluk değildir, ihtiyaridir.

6. Kullanıcı’nın, sizvebiz.blog’a içerik göndermesi, içeriğinin kesinlikle yayımlanacağı anlamına gelmez. Editörlerin kontrolünden sonra yayımlanacaktır.

7. Kullanıcı, Siz ve Biz BLOG’un dilediği zaman kullanıcıları bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak kullanıcılığına son verebileceğini, kullanıcı hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, kullanıcı hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda Siz ve Biz BLOG’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

8. Kullanıcı tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca sizvebiz.blog’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen içerik üreticilerinin içeriklerini silebilir.

9. sizvebiz.blog alan adı ile kullanıcı hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Siz ve Biz BLOG’a aittir. Kullanıcıların, kullanıcı hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen kullanıcı hesaplarının alt alan adları farklı kullanıcılarla kullanılabilir.

10. sizvebiz.blog’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan kullanıcılar, durumları incelendikten sonra Siz ve Biz BLOG tarafından kullanıcılıktan çıkarılabilecektir.

11. sizvebiz.blog’da yer alan bilgi, veri, yazı, yorumlar, makaleler, yazılımlar kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, sizvebiz.blog’a kullanıcılar tarafından girileceği gibi sizvebiz.blog editörleri tarafından da girilebilecektir.

12. Kullanıcı tarafından sizvebiz.blog’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

13. Siz ve Biz BLOG, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden sizvebiz.blog’un editörleri hiçbir şekilde sorumlu değildir. Siz ve Biz BLOG, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Siz ve Biz BLOG’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

14. Siz ve Biz BLOG, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

15. sizvebiz.blog’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, sizvebiz.blog’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, sizvebiz.blog’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

16. sizvebiz.blog’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

17. Kullanıcı, sizvebiz.blog’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı yazılar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

18. Kullanıcı, Siz ve Biz BLOG tarafından talep edilmeden ve/veya Siz ve Biz BLOG’dan yazılı onay almaksızın ve/veya Siz ve Biz BLOG ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın sizvebiz.blog’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. sizvebiz.blog hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen sizvebiz.blog ile iletişim kurunuz.

19. Siz ve Biz BLOG, sizvebiz.blog’un belli alanlarını veya kategorilerini, sizvebiz.blog’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

20. Siz ve Biz BLOG, kullanıcı hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak kullanıcı hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Kullanıcı hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal Siz ve Biz BLOG ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın kullanıcı hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

21. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin sizvebiz.blog’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Siz ve Biz BLOG ile sizvebiz.blog’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Siz ve Biz BLOG tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

22. Siz ve Biz BLOG, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, sizvebiz.blog’u kullanırken ya da sizvebiz.blog’a içerik eklerken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, sizvebiz.blog’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Siz ve Biz BLOG’un gerekli görmesi halinde sizvebiz.blog’u kullanmasını engelleyebilir. Bu durumlarda Siz ve Biz BLOG’un ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

23. Tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo yazı dahil olmak üzere sizvebiz.blog’da yer alan tüm içerikler ile Siz ve Biz BLOG markası ve sizvebiz.blog alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Siz ve Biz BLOG’a aittir veya Siz ve Biz BLOG tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler Siz ve Biz BLOG’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Siz ve Biz BLOG tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

24. Tüm mali hakları Siz ve Biz BLOG’a ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

25. sizvebiz.blog’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için sizvebiz.blog’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, sizvebiz.blog’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Siz ve Biz BLOG’un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

26. Kullanıcı, sizvebiz.blog’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını sizvebiz.blog’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 27. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı Siz ve Biz BLOG’un yazılı onayına tabidir.

27. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı sizvebiz.blog’un ve Siz ve Biz BLOG’un uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

28. Siz ve Biz BLOG, sizvebiz.blog’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı Siz ve Biz BLOG’un sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple Siz ve Biz BLOG’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

29. Siz ve Biz BLOG, sizvebiz.blog’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

30. Siz ve Biz BLOG, sizvebiz.blog’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya sizvebiz.blog üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda Siz ve Biz BLOG’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

31. Siz ve Biz BLOG’un veya Siz ve Biz BLOG’un hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, Siz ve Biz BLOG’un sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

32. Kullanıcı’nın Siz ve Biz BLOG’a verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak Siz ve Biz BLOG’a verdiği veya Siz ve Biz BLOG’un erişimine onay verdiği bilgilerdir. Siz ve Biz BLOG, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak Siz ve Biz BLOG, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

33. Siz ve Biz BLOG Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Siz ve Biz BLOG tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Siz ve Biz BLOG’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, sizvebiz.blog’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Siz ve Biz BLOG tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

34. Siz ve Biz BLOG, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

35. Kullanıcı, sizvebiz.blog’u ziyaret ettiği süre boyunca Siz ve Biz BLOG, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

36. Siz ve Biz BLOG, zaman zaman sizvebiz.blog’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Siz ve Biz BLOG’un kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Siz ve Biz BLOG’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Siz ve Biz BLOG’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

37. Kullanıcı, sizvebiz.blog’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa sizvebiz.blog’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

38. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Adana Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

39. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Siz ve Biz BLOG’un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

40. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın sizvebiz.blog’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Siz ve Biz BLOG’un bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın sizvebiz.blog’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini Siz ve Biz BLOG’a yazılı olarak bildirecektir. Siz ve Biz BLOG’un adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Siz ve Biz BLOG’a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Siz ve Biz BLOG’un bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

41. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

42. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

43. Bu Sözleşme, sizvebiz.blog’a yeni özellikler eklendikçe veya sizvebiz.blog Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın sizvebiz.blog’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.

44. Kullanıcı sözleşmesiyle veya sizvebiz.blog uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçebilirsiniz:

E-posta: iletisim@sizvebiz.blog

Kullanıcı sözleşmesiyle ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz..

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın sizvebiz.blog’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle sizvebiz.blog’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın sizvebiz.blog tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.