Kuantum Drama Aile Dizilimi Nedir?

Eskinin yüklerinden arınmanın en etkili yöntemini keşfedin.


Psikolojide sistemik yaklaşım denilen ve aile diziminin çıkış noktalarından birisi olan bakış açısı kişiyi tek başına bir birey olarak algılamak yerine daha büyük bir bütünün (bir sistemin zamanda geriye doğru akan bir aile sisteminin) parçası olarak alır.

Kişinin bireysel davranışları ya da duygulanımları sadece ve sadece o kişinin ait olduğu bu yapı içerisinde anlaşılabilir. Yaşamımızı içine yerleştirdiğimiz en önemli sistem ise aile sistemimizdir.

Aile dizimlerinin bize gösterdiği şeylerden en önemlisi kişinin tüm davranışlarını önce anne ve babası sonra da daha gerideki köklerine karşı bir aidiyet duygusu ve çoğu zaman da bir kör sevgi ile yaptığıdır.

Dışarıdan kötü-sevgisiz olarak algılanan bir davranış bile kişinin köklerine karşı derinden hissettiği bu aidiyet duygusu ile, “kör sevgi” ile, bir tekrarlama içgüdüsü ile yapılır.

Dizimler ait olduğumuz aile sistemini düzenleyen görülmez kuralları yüzeye çıkarmak ve kişi yaşarken hangi kurallara göre yol aldığını göstermek için kullanılır. Dizim çalışmasında, kişi hiç bilmediği ya da bazen biliyor olsa da önemsemediği geçmiş yaşanmışlıklardan aslında ne kadar çok etkilenmekte olduğunu görür.

Örneğin; Mutsuzluğun ya da sağlık problemlerinin sebebinin babaannenin kayıp bir kardeşi ile bağlantısının olabileceğini… ya da partneri ile yaşadığı sıkıntıların annesinin yapmış olduğu kürtajlarla bağlantısını… ya da çocuğunun ruhsal probleminin ya da hastalığının iki kuşak geride yaşanılan acılı bir evlatlık verme ile ilişkili olabileceğini…

Kuşaktan kuşağa geçen bilinçaltı simgeler kişinin hayatı nasıl anlamlandırdığını belirler ve aile dizimi bu simgeleri açığa çıkarmanın yoludur. Kişinin kendisiyle karşılaşması dönüşümün anahtarıdır.

Bu Çalışma İle Ne Amaçlarız?

Bu çalışmada amaç her şeyden önce bireye başarısız eski örüntülerini kırmak, yeni inanç sistemleri oluşturmak, şahsi sorumluluğunu almak, bir sonraki adımı atabilme cesaretini ve bunun için gerekli faaliyeti gerçekleştirebilme yeteneğini kazandırmak, yaşamında kendi kendini iyileştirme potansiyelini keşfedip gelecekte bunu nasıl kullanacağını gösterebilmektir.

Bu bir tür veda ve yeni bir başlangıç sürecidir. Sadece bizden ayrılan veya bizim ayrıldığımız insanlardan vedalaşmayız, aksine alışkanlıklarımızdan, rahatsız edici davranış biçimlerimizden, içsel –psikolojik hallerimizden, problem ve semptomlarımızdan, mekanlardan, amaçlarımızdan ya da bedensel rahatsızlık veren hallerden ve yaşam evrelerinden de vedalaşırız.

Vedalaşmayla ve bırakıp salıvermeyle birlikte kayıp ve ayrılıklarımızı da daha iyi inceleyip düzenler ve entegre edebiliriz. Katılımcılar bu süreçte, gelecekteki hedefleri, amaçları ve ihtiyaçları için daha açık hale gelir, düşünce sistemindeki ve duygularındaki mevcut engeller bu yöntemle bireyin kendi kendini kabul etmesine dönüştürülür ve bir sonraki adımında kendi kendini organize edebilme ve daha iyi bütüncül bir yaşam duygusu geliştirmesine hizmet eder.

Kimler Katılmalı?

Depresyon, yeme bozuklukları, yaşamda hissedilen bıkkınlık, stres semptomları, psikosomatik belirtiler, psikolojik dinamiklerle birlikte seyreden bedensel şikayetler, cinsel problemler, korkular, aşırı talep ve yüklenmeyle ortaya çıkan semptomlar, ilişki sorunları, ayrılık düşünceleri, travmatik tecrübeler ve post travmatik stres sendromu, eğitim zorlukları, çocuklarının davranışlarındaki problemler, mesleki ve kariyer konuları, öz-değer problemleri, özgüven bozukluğu, yaşamın düzenlenmesiyle ilgili sorun ve soruları olan 18 yaş üstü tüm yetişkinler, bireysel veya çift olarak ya da aile üyeleriyle birlikte bu çalışmaya katılabilir.


Ayla Aslantaş

Doktor, Kuantum Drama Koçu, Aile Dizimi, Biyorezonans, Bireysel terapi koçluk, Nefes Terapist(Holoterapi), Acmoss metod

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri