içinde

Eğitimin Ülkeye Getirdiği Faydalar – Ekonomik Anlamda Başarılar

Her insan eğitimsiz olarak doğar. Sadece tutma dokunma reflekslerine sahip olsa da bunlar bilinçsiz yapılan eylemlerdir. Hayatına devam edebilmesi için eğitilmesi gerekir. Eğitim dendiğinde ilk akla gelen okullar okullarda öğretilen bilgiler gelir ama eğitim sadece okul da yapılan bilgilendirme değildir. İnsan olarak ta eğitilmek gerekir doğru ve düzgün bir yaşam için bu gereklidir. İnsanoğlunun ilk eğitim deneyimi anne ve babayla başlar bir çocuğa vereceğiniz eğitim ile ilerde iyi bir geleceği ve vatana millete hayırlı bir birey olarak yetişmesini sağlayabilirsiniz. Bebekliğinden itibaren iyi eğitimin ülkeye getirdiği faydalar elbette saymakla bitmez.

Güzel yetiştirilmiş bir birey ülkesine faydalı olacak birçok güzel işler yapabilir. Anne ve babalar her anlamda çocuklarına aile terbiyesi ve nerede nasıl davranacakları konusunda eğitmelidir. Eğitimli bireylerin toplumdaki yerleri de her zaman her yerde farklıdır. Her zaman toplumda kendilerine hazırlamış olduğu seçkin bir yerleri vardır. Onlar nerde nasıl davranacağını iyi bilirler ve toplumda geniş ve seçkin bir yere sahip olurlar ve toplumun her kesiminde sevgi ve saygı görürler. Elde etmek istedikleri her şeye kolayca ve emin adımlarla ulaşırlar. İyi eğitilmiş insan topluluğuna sahip olan her ülke gelişir ve büyür her zaman tüm dünyada saygınlık kazanır ve takdir edilir.

Ülkemizdeki milli eğitimin görevi sadece okuma yazmayı öğretmek değil aileye kendine vatana millete faydalı ve başarılı kişiler yetiştirmektir. Eski dönemlerde insanlar savaşarak yurtlarını büyütürlerdi eğitim yetersizdi ama günümüzde ülkeler gelişimi tamamen eğitime bağlı doğru güzel başarılı eğitilmiş bireyler ülkeler için her zaman faydalı ve ülke gelişimine faydalar sağlamaktadır. Eğitime en çok önem veren ülkeler dünyanın en gelişmiş ülkeleridir.

Sahip olunan bütün değerler bu sayede kazanılmıştır. Cahil kalan toplumlar her zaman kaybetmeye mahkûmdur bir adım bile ilerleyemez yok olurlar. Her zaman gerek kişisel olarak gerekse toplumsal gerekse bir ülkenin genişleyip gelişip ilerlemesi için eğitim şarttır. Eğitilmemiş bir toplumun temel taşları başından çökmüş demektir. Kendi kendimizi de geliştirip hangi yaşta olursak olalım öğrenmenin yaşı yoktur felsefesinden yola çıkarak öğrenmeye devam edelim.

Yazar Alper Kurt

Bir yanıt yazın

Yarına Çıkacağınızın Garantisi Veriliyor

Gelin Tanış Olalım