içinde

Dünyanın En Ünlü Müzesi: Louvre Müzesi

1190’da Paris’i Anglo-Norman işgaline karşı koruyacak bir kale olarak inşa edilen Louvre asırlar boyunca sayısız tadilattan geçerek günümüze ulaşmıştır. Bugün Mona Lisa, Hammurabi Kanunnamesi ve Milo Venüsü gibi 35.000 civarında sanat eserine ev sahipliği yapmaktadır. Müzeye her yıl yaklaşık 8,8 milyon ziyaretçi uğramaktadır.

Kale

On dördüncü yüzyılın ortasında Paris büyük bir şehir haline geldi, Louvre büyüyen şehrin içinde kaldı ve bir kale olma işlevini yitirdi. Aynı yüzyılın sonraki yıllarında V.Charles’ın mimarı Raymond du Temple, Louvre’u bir kraliyet ikametgahına dönüştürme faaliyetine başladı.

Saray

VI.Charles’ın ölümünden sonra Louvre 1527’ye kadar kraliyet sakinlerinden yoksun kaldı, ta ki I. François oraya taşınmaya karar verene değin. Daha fazla ışık alması ve boş alan oluşması için binanın bir kısmını yıktırdı. Bu, binanın sonraki 150 yıl zarfında başından geçecek uzun soluklu bir dizi tadilat işleminin ilkiydi. XIV.Louis 1674’te Versay’da yaşamak için Louvre’u boşalttı ve Louvre’da yapılagelen çalışmalar durdu. Fransız Akademisi, Kitabeler ve Edebiyat Akademisi, Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi 1692-1792 yılları arasında sarayda ikamet etmiştir. 1699’da Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi ilk sergisini Louvre’un Büyük Galeri’sinde düzenledi.

Müze

XV.Louis 1756’da Louvre’u tadilattan geçirtti ve 1791’de Fransa Ulusal Meclisi Louvre ve civarındaki Tuileries Sarayı’nın bundan böyle kraliyete, bilime ve sanata hizmet verecek ulusal bir saray olduğu kararını aldı. Müze Sanat Merkezi, 1793 yılının Ağustos ayında halka açıldı. Fakat sanatçılara öncelik tanınıyordu ve halk, müzeyi ancak hafta sonu ziyaret edebiliyordu.

Louvre’un İlk Alımları

Müze Sanat Merkezi, 1793’te açıldıktan sonra günümüze kadar peyderpey alınan sanat eserleriyle bugün 35.000 eserlik bir koleksiyona ulaşmış durumdadır. 1798’den başlayarak Louvre, hazine değerinde pek çok eseri bünyesine katmıştır. Bu eserlerin bir kısmını sıralamak gerekirse:

*Vatikan ve Venedik Cumhuriyeti’nden resimler ve antikalar
*Floransa ve Roma’daki Capitoline Müzesi’nden eserler
*Fransız Anıtlar Müzesi ve Versay’dan heykeller
*Çeşitli Mısır antikaları
*Ortaçağ ve Rönesans dekoratif sanatı
*Denizcilik Müzesi
*Asur sanatı müzesi
*Geleneksel zanaatları ve halk sanatını içeren Meksika Müzesi
*Cezayir Müzesi
*Etnografya Müzesi
*Fransa’nın kraliyet hanedanından hazineler içeren Musee des Souverains
*Toplam 11385 adet resim,sanat objesi,heykel ve antikadan oluşan Marquis Campana koleksiyonu (daha sonra III.Napoleon Müzesi olarak bilinecektir.)
*Fransız arkeolog Marcel Dieulafoy’un İran’da keşfettiği eski serler
*Dekoratif Sanatlar Müzesi
*Georges Braque’ın Kuşlar’ı
*Şaheserler:Leonardo da Vinci:Mona Lisa.Eugene Delacroix:28
Temmuz: Özgürlük İnsanlara Rehberlik Ediyor. Afrodit, Hammurabi Kanunnamesi, Michelangelo: Asi Köle, Jean-Auguste-Dominique Ingres: Bir Odalık ve Semadirek Kanatlı Zaferi.

Büyük Louvre

1871’de Tuileries Sarayı yangın yüzünden tahrip olup 1883’te tamamen yıkılınca küllerinden modern Louvre olarak bildiğimiz bina doğdu. Artık burada kraliyet mensupları kalmayacaktı ve bina sadece kültüre kapılarını açacaktı.

1926’da Fransa’nın Ulusal Müzeler Müdürü Henri Verne, sergi alanına geniş bir eklenti inşa edilmesini yürürlüğe koydu. Çalışmalar 1930’da başlayıp İkinci Dünya Savaşı boyunca sürdü.

Öte yandan İkinci Dünya Savaşı, müzeden koleksiyonların 1939’da tahliye edilmesini zorunlu kıldı. Ağır eserler nakledilemiyordu ve kum torbalarıyla korunmaya alındı. Koleksiyonlar önce Loire Vadisi’ndeki Chambord Şatosu’na taşındı, ama daha sonra güvenli saklama amacıyla parçalara ayrılarak çeşitli şatolara nakledildi. Louvre 1940’ta işgal altında yeniden açıldı, ama genellikle boştu.

Savaş bittiğinde Louvre koleksiyonlarını genişletme faaliyetleri devam etti. Louvre içindeki çeşitli müzeler (daha sonraları Orsay Müzesi diye bilinecek İzlenimcilik Müzesi gibi)ana müzenin dışındaki başka yerlere nakledildi.

1981 yılının Eylül ayında Başkan François Mitterrand, tamamen bir müze olarak hizmet vermesi için Louvre sarayını komple restore etme planını halka duyurdu.

1983’te Etablissement Public du Grand Louvre adlı kuruluş, projeyi üstlendi. Çin kökenli Amerikalı mimar I.M.Pei’ye Louvre’u genişletip modernleştirme görevi verildi. Pei, yapının avlusuna 1989’da hizmete giren cam bir piramit inşa etti. Bu kısım hala resepsiyon salonuna açılan giriş işlevini görmektedir. Buradan içeri giren konuklar geçici sergi alanlarını, V.Charles’ın özgün kale hendeğini, konferans salonunu ve halk tesislerini ziyaret edebiliyorlar.

Cam Piramit

Louvre Müzesi’nin ana giriş noktası olarak işlev gören I. M. Pei’nin cam piramidi, 20,6 metre yüksekliğinde ve 35 metre genişliğindedir. 603 adet paralelkenar şeklinde ve 70 adet üçgen şeklinde pencereden oluşmaktadır. Bu piramit ve altında bulunan kabul salonu artık sayıları giderek artan günlük ziyaretçiyi kaldıramaz hale gelen ana girişin yükünü hafifletmek için yapılmıştır. Dünyanın çeşitli yerlerindeki müzeler, özellikle en çok göze çarpan müzelerden biri olan Chicago’daki Bilim ve Endüstri Müzesi cam piramidi taklit etmiştir.

Yazar Erencan DURMAZ

2 Yorum

Yorum Bırakın

Bir yanıt yazın

Türk-iş Başkanı Suçlu mu?

Zaferlerinle Uyan