içinde

Bilinçaltımızın Kendine Has Özellikleri

? Bütün anıları depolar. Hiçbir şeyi silmez. Ana rahminden ölene kadar… Geçici olan ve geçici olmayan her şeyi kaydeder. 0-7 yaş arasındaki kritik akıl faaliyette olmadığı için her şey doğrudan bilinçaltına kaydedilir. Doğru-yanlış, çirkin-güzel, ahlaklı-ahlaksız ayırımı olmadan…
Kayıt anında anlamsız olsa bile, ilerleyen dönemlerde kaydedilenlere göre yaşananlar sonucu bir anlam yüklenir ve bu anlama göre kişinin tepki vermesi sağlanır.

? İlişkilendirmeler, genellemeler yapar. Benzer şeyler ve düşünceler arasında bağlantı kurar ve hemen öğrenir. Bu özellik çoğu zaman kişiyi zor durumda bırakır.
Örneğin ; bir kedi yüzünden gerçekleşen “korku”… bütün kedilere duyulan ve hayatını etkileyebilecek türde bir “FOBİ”ye dönüşebilir.
Bir başka örnek vermek gerekirse kişiye yıllarca süren bir döngüsel depresyon yaşatabilir.
Çoğu zaman insanlar, yıllar önce olan o olayı çoktan unutmuş olsalar bile BİLİNÇALTI UNUTMAZ.

? Tüm anıları organize eder. Bunun için de zaman çizgisini kullanır. Bilinçaltı geçmiş, şimdi ve gelecek zamanı farklı yerlere kodlar. Örneğin; geçmiş zaman, bazıları için arkada, bazıları için ise sağ ve sol yanda olabilir. Gelecek ise önünde uzanmış olabilir.
Özellikle geçmiş ile ilgili hatıraların kodlandığı yer, yaşanan bir çok problemin kaynağını teşkil eder.

?Çözümlenmemiş, olumsuz duygu yükleri anıları bastırır. Amacı kişiyi korumaktır. Yine de baskılanmış bu anılar ile ilgili, semptomlar yaratmaktan de geri kalmaz.
Örneğin; Kişinin yaşadığı taciz olayını bastırır ama kişinin kirlenmişlik hissini temizlik takıntısı ile dışa vurmasına sebep olabilir. Bunu klasik bir obsesif – kompülsif durum olarak, görürseniz tedavi şansınız kalmaz. Bu davranışı baskılansanız bile ya bir süre sonra yeniden ortaya çıkar ya da şekil değiştirir.

?Bastırılmış anıları çözüm için sunar. Bir davranışın neden yapıldığını açıklamak ve “SAHİBİNİ” korumak için bunu yapar. Ama sunduğu anının, o davranışla ilgili olması gerekmez. Sadece mantığınıza yatması ve o duygusal tepki için “SAHİBİN’E” hak vermeniz yeterli olacaktır.

?Bedeni işletir. Bunun için detaylı bir planı vardır. Vücudun şimdi ki halinin ve mükemmel sağlığının planına sahiptir. Bu nedenle bilinçaltının yarattığı psikosomatik rahatsızlıkları yine bilinçaltının yardımıyla gidermek mümkündür. Bazen bunu kendiden yapar.
Örneğin; Sınav kaygısı yüksek olan bir öğrencinin bilinçaltı kaygıyı yaratan, sınavdan sahibini korumak için bağırsak sistemini bozabilir. O geceyi acilde baygın geçirebilir. Ve sınav saati gelip geçtiğinde sahibini tekrar eski haline getirebilir.

? Bedeni korur. Bedeninin bütünlüğünü korur. Hücre düzeyinden sistemlere, sistemlerin uyumlu çalışmasına kadar, bütün bedenin işleyişini bir an bile bırakmaksızın kontrol eder. Siz nefes almayı unutabilirsiniz ama o asla unutmaz.

?Duyguların hakimidir. Bilinçaltı tüm duygularımızın kaynağı ve yerleştiği yerdir. İnsan duygudan bir an bile çıkamaz. Bir duygu durumundan bir başkasına geçer ve bütün davranışların altında duygular vardır. Bilinçaltı olaylar ve duygular arasında bağlantılar kurar. Kurulan bu bağlantılar ve yüklenen anlamlar davranışlarımızın gerçek sebepleridir. Bir davranışı değiştirmek için ona yüklenmiş anlamı göz ardı eden yaklaşımlar, bilinçaltı karşısında yetersiz kalmaktadır.
Örneğin; Eğer sigaraya kendine, güven gibi bir anlam yüklemişse, bu anlamı yükleyebileceği yeni bir davranış seçeneği sunmazsanız sigarayı bırakamanıza izin vermez. Bulunan davranış seçeceğinin de en az sigara kadar kolay ulaşılabilir olması gerekir.

? Son derece ahlaklıdır. Size öğretilen ve içinde yetiştirildiğiniz ahlaksal yapıya sıkı sıkıya bağlıdır. Tersi davranışlarda yaşanan suçluluk duygusu, bazen bir ömür boyu sürer. Bu kez de bilinçaltı kişiyi cezalandıracak bir hastalık veya bir mahrumiyet yaratabilir.

Bir yanıt yazın

Kızıma Mektup…

Günümüze Uyarlanan Efsaneler – Napolyon