içinde

Benim Eksiğim Senin Fazlalığın

“İnsanoğlu kendindeki eksikliğin fazlalığı olan insanlarla eş olurlar.”

Bilinen tanımıyla zıt kutuplar birbirini çeker. Bunun kimyasal ya da psikolojik olduğunu düşünebiliriz; ancak tamamıyla fizik kanuna bağlı olduğunu aktarayım size.

Oktet Kuralına göre atomlar dengede olabilmek için kendisini çevreleyecek sekiz adet elektrona ihtiyaç duymakta ve bu devamlılığı sağlayabilmek için hep bir alışveriş halindedir. Yani kendindeki eksikliğin başkasındaki fazlalığa ihtiyaç duyması gibi. Berilyum ile Oksijen gibi…

Atomların bir arada durmasını sağlayan, bir atomun içindeki elektronun diğer atomdaki protonu çekmesiyle oluşan güç de  elektromanyetik güçtür. Böylelikle birbirini çeken proton ve elektronların sayesinde birleşen atomlar molekülleri; moleküller de çevremizde gördüğümüz maddeleri meydana getirirler.

Bize benzeyen kısmı ne diyorsanız?..

Bizler de aynı atomlarımız gibi bizde olmayanın çekimindeyiz. Bizdeki eksikliğin fazlasına sahip olanlarla oluşturduğumuz elektromanyetik alanımız -yani ilişkilerimiz- varoluşumuzun bir çabası. Dengede kalabilmemizin dayanağı.

Atomlar birleşerek nasıl molekülleri, moleküller de maddeyi oluşturuyorsa; insanoğlu da önce ilişkileri sonra bu ilişkilerin birleşimiyle toplumu oluşturuyor.

Bir atom yeterince elektrona sahipse ve dengedeyse -keza buna kararlı atom deniliyor- oluşturduğu madde de o kadar sağlam oluyor; yine aynı ilişkilerimiz ve benliğimiz gibi. Biz de kurduğumuz ilişkilerle ne kadar dengedeysek; o kadar kararlı o kadar güçlü bir kişiliğe sahip olabiliyoruz. Kararlı atomların parçalanamadığı gibi kişiliğimiz de bu kişiliğin kurduğu ilişkiler ve uzantısı olan toplum da kolay kolay parçalanamıyor. Lakin bir de yeterince elektrona sahip olamayıp dengede kalamayan ve kolayca parçalanabilen atomlar var ki tıpkı toplumda bir bütünün parçası olamayan, kişiliğini bulamayan, kısacası dengede olamayan ve çevresine zarar verme potansiyeli yüksek insanlar gibi.

En küçük yapı taşımız hücre olsa da hücreyi oluşturanın atom olduğunu ve çevremizde gördüğümüz canlı ya da cansız ne var ise görünmeyen bir uyum içinde olduğumuzu görebiliyor musunuz?

Yazar SMYRNA

Siz Ve Biz Blog Editörü
Always Hope But Never Expect - Adana

Bir yanıt yazın

Bir Tuhaf Shakespeare

Aşk 101