içinde ,

Anayasanın İlk 4 Maddesi Değiştirilebilir!

Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir!

Hemen itiraz etmeyin. Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez ve teklif edilemez maddesini biliyorum ancak değiştirilmesini teklif edebilecek durumda zaten değilim. Ancak konuşmamız, tartışmamızda yasak değil diye düşünüyorum. Bunu düşündüğüm için de sanırım hapse girecek de değiliz. Aslında tam olarak söylemek istediğim bu maddelerin değiştirilmesinden ziyade daha güçlü ifadeler kullanılarak yeniden yazılması.

Mesela; ilk madde Devletin Şekli yerine Devletin Adı olarak başlamalıydı.

Neden diyecek olursanız evet başlık; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası iken ve ülkenin her şeyi anayasada yazar iken adının yer almaması bir muamma değil mi? Daha 2. Maddede Türkiye Devleti denilmektedir. “Türkiye Devleti mi?” “Türkiye Cumhuriyeti mi?” ya da sadece “Türkiye mi?” gibi karışıklıklar giderilmemiş. “Ne var bunda?” diyenler olabilir. İbrahim isimli şahsa “ibo” deseniz ne olur “ibraam” deseniz ne olur yani dimi. Fark yoksa yoktur, unutun dediklerimi…

Türkiye devleti bir cumhuriyettir ifadesinin yerine “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı cumhuriyettir” denilebilir. Bu sözleri muhalifler ediyor diye hemen bize de bu adam da muhalif gibi yaftalamaya başlamayın hemen. “Başkanlık sistemine dayalı cumhuriyettir” ifadesi de pekâlâ yer alabilir. Demek istediğim güçlü ifadeler ile aslına sadık kalarak düzeltme yoluna gidilmesi. Yazılı da olsa tüm kanun ve antlaşmaları ancak halklar ve onların başlarına seçtikleri kişiler değiştirir ve koruyabilir.

Ayrıca ne yazarsa yazsın önce kendi evimizin içinden başlamak üzere sokakta, okulda, hastanede, işyerinde adil olmuyorsak demokratikleşemiyorsak inanın bana oraya ne yazarsanız yazın nafile.

Yazar İrfan SAYAR

Öğr.Gör., Maden Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı, İSG-SEN Genel Başkanı, Yazar
Kitapları
-İnsan Hayatı
-Çocuklarla İş Sağlığı ve Güvenliği

Bir yanıt yazın

Bana Bir Senemi Geri Ver!

Çalmazsa Ölüm Kapımızı